Heilpraktiker

En heilpraktiker er en naturmediciner.
En heilpraktiker kan kaldes de alternative behandleres svar på en praktiserende læge pga den omfattende uddannelse i anatomi, fysiologi, sygdomslære samt diverse undersøgelsesmetoder til at finde tegn på ubalancer i kroppen.
En heilpraktiker arbejder fx med øreakupunktur, homøopati, kostvejledning, urteterapi, irisanalyse og meget andet for at hjælpe klienterne med flere former for livsstilslidelser samt forebyggelse af sygdomme.
Hovedfokus for en heilpraktiker er at finde årsagerne til de symptomer og sygdomme, der er opstået – ikke blot at behandle dem enkeltstående. Et eksempel kunne f.eks. være eksem. Meget ofte kan et hudproblem skyldes en ubalance i mave-tarmsystemet, så derfor er det ikke logisk for en heilpraktiker blot at smøre huden med en creme, men vil samtidig give eksempelvis kostvejledning og naturmedicin til at give balance der, hvor den oprindelige årsag ligger. Kroppen hjælpes til at regulere og hele sig selv ”tilbage” til sundhed. Derfor kaldes det også ”Regulationsterapi”

Uanset hvorfor du kommer til klinikken, starter vi altid med en grundig samtale.
Ofte vil du have fået tilsendt et spørgeskema omkring dit helbred, som du i ro og mag kan udfylde hjemme og sende til mig inden konsultationen. På den måde har jeg tid til at forberede mig og kan stille uddybende spørgsmål, når du kommer.
På baggrund af skemaet og samtalen kan der lægges en plan, som både gælder for dig og mig til størst gavn for dit helbred, fysisk som psykisk. Nogle gange er planen nød til at strække sig over nogle måneder, endda år hvis dit helbredsproblem har varet meget længe. Kroppen skal have hjælp til at rydde op og rette op på de ubalancer, der er kommet med tiden, og på den måde vil det både være symptomer og årsag til symptomer, der tages hånd om.

Heilpraktikken har sin oprindelse i folkemedicinen og er regulationsterapi med naturlige metoder. Den omfatter flere elementer som fx homøopati, plantemedicin og irisanalyse. Ordet ’heil-praktik’ betyder oversat til dansk ’helbredelses-praksis’. Mange af de discipliner, heilpraktikken anvender i dag, anvendes i det meste af Europa af både læger og naturmedicinske behandlere. I Tyskland blev heilpraktikken i 1936 statsanerkendt som frit erhverv, i 1939 blev heilpraktikerloven vedtaget, og i 1954 blev heilpraktikken del af den offentlige sygesikring. Hvis man skal praktisere som kiropraktor i Tyskland, skal man først uddannes som heilpraktiker.

Den danske Heilpraktikerskole, der ligger i Silkeborg, har taget den tyske heilpraktiker-model til Danmark og har uddannet danske heilpraktikere siden 1983. Uddannelsen er de seneste år forbedret væsentligt og har anerkendte undervisere, der både er læger og alternative behandlere.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.